Medlemsavgift 2015

 

Inkomstintervall

Klubbavgift

Förbundsavgift

A-kasseavgift

Summa

Introduktion

0 kr

50 kr

118 kr

168 kr

0 – 10 999

0 kr

50 kr

118 kr

168 kr

11 000 – 13 999

50 kr

180 kr

118 kr

348 kr

14 000 – 16 999

60 kr

206 kr

118 kr

384 kr

17 000 – 19 999

75 kr

237 kr

118 kr

430 kr

20 000 – 22 999

75 kr

257 kr

118 kr

450 kr

23 000 – 25 999

75 kr

273 kr

118 kr

466 kr

26 000 –  >

75 kr

288 kr

118 kr

481 kr

Medlemsavgiften till SEKO baseras på din månadslön före skatt.

  • Under dina första sex månader som SEKO-medlem betalar du bara 50 kr per månad i medlemsavgift.
  • Studerar du går du över till studerandemedlemskap för 40 kr per månad.
  • Du kan betala avgiften med inbetalningskort eller via Autogiro.
  • Betalar du fel avgift? Kontakta avdelningen på tel. 0770-45 79 00 så hjälper de till.