Gällande avtal:

Bilagor
Ladda ner denna fil (Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB.pdf)Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB.pdf[Förtroendemannaavtal på SJ AB]23 Kb
Ladda ner denna fil (Branschavtal_Spartrafik_2012.pdf)Branschavtal_Spartrafik_2012.pdf[Branschavtal Spårtrafik 2012-2013]1423 Kb
Ladda ner denna fil (Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 2008475.pdf)Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 2008475.pdf[Lag Om Kör- och Vilotid Vid Internationell Järnvägstrafik 2008:475]61 Kb
Ladda ner denna fil (Lönesystemsavtal 110601.pdf)Lönesystemsavtal 110601.pdf[Lönesystemsavtal 110601]32 Kb
Ladda ner denna fil (Reseavtal polopoly 2011.pdf)Reseavtal polopoly 2011.pdf[Reseavtal på SJ AB 2011]49 Kb
Ladda ner denna fil (SPÅRASJ 180101.pdf)SPÅRASJ 180101.pdf[Kollektivavtal]777 Kb